Mobile menu
集成灶十大品牌

80H.jpg


·头部恒温加热

·油烟分离冷凝板

·自动清洗功能

·电子定时功能

·一体成型静音风箱

·特氟龙不沾油风轮

·安全防火墙

·烟灶联动

·熄火保护

·全防水塑封电机

· “0”秒点火系统


80H-2.jpg

80H-3.jpg

80H-4.jpg

80H-5.jpg

80H-6.jpg

80H-7.jpg

80H-8.jpg

80H-9.jpg

80H-10.png

80H-11.png

80H-12.png

80H-13.png

80H-14.png

80H-15.png

80H-16.png


上一个:90K

下一个:75K